Albivex DC Pure T391 Vpen 8398 – Vape Cartridge

Albivex DC Pure T391 Vpen 8398 – Vape Cartridge

$41.00

THC: 78.22% | CBG: 2.00%

Terpene Profile – Alpha – Pinene: 0% | Beta – Pinene: 0% | Limonene: 0% | Myrcene: 0.24% | Ocimene: 0% | Linalool: 0.26% | Caryophyllene: 1.72% | Humulene: 0.37% | A-Bisabolol: 0.41%

Flower Equivalence: 1.56g

Product: Vape Cartridges
Strain: Indica
Size: 0.5g
Grower: CT Pharmaceutical Solutions (CPS)