Cannabidiol I 1:2 Pure T137 C266 Vpen 9216 – Vape Cartridge

Cannabidiol I 1:2 Pure T137 C266 Vpen 9216 – Vape Cartridge

$48.00

THC: 27.5%  |  CBD: 53.3%  |  CBG: 1.03%  | CBN: 0.69%  |  CBC: 0.51%

Terpene Profile: Alpha – Pinene: 0.13%  |  Beta – Pinene: 0.13%  |  Limonene: 0.89%  |  Myrcene: 0.67%  |  Ocimene: 0%  |  Linalool: 0.45%  |  Caryophyllene: 1.23%  |  Humulene: 0.40%

*Removes 1.61 g from monthly allotment*

Product: Vape Cartridges
Strain: CBD
Size: 0.5g
Grower: Advanced Grow Labs