Jade Pure Oil J T236 9421 – Slim Vape

Jade Pure Oil J T236 9421 – Slim Vape

$31.00

THC-A: 2.49 mg | THC: 233.91 mg | THC-V: 1.44 mg| CBG-A: 1.53 mg | CBG: 2.58 mg | CBN: 2.16 mg | CBC: 4.14 mg

Terpene Profile: Alpha – Pinene: 0.18% | Beta – Pinene: 0% | Limonene: 0.86% | Myrcene: 0.53% | Ocimene: 0.40% | Linalool: 0% | Caryophyllene: 1.43% | Humulene: 0.35% | Terpinolene: 0.37% | Guaiol: 0.46% | Bisabolol: 0.53% | Trans-Nerolidol: 0.31%

Flower Equivalence: 0.95g

Product: Slim Vape
Strain: Hybrid
Size: 0.3g
Grower: Curaleaf