Summit 7:1 CBD 9064 – Slim Vape

Summit 7:1 CBD 9064 – Slim Vape

$32.00

THC-A: 2.98%   |  THC: 6.06% |  CBG: 0.82% 

Terpene Profile: Alpha – Pinene: 0%  |  Beta – Pinene: 0%  |  Limonene: 0%  |  Myrcene: 0.17%  |  Ocimene: 0%  |  Linalool: 0.16%  |  Caryophyllene: 0.91%  |  Humulene: 0.25%  | Guaiol: 0.28%  |  A-Bisabolol: 0.35%

*Removes 0.18 g from monthly allotment*

Product: Slim Vape
Strain: CBD
Size: 0.5g
Grower: CT Pharmaceutical Solutions (CPS)