AnivaPure T708C3 (1ml) 8428 – Oral Syringe & Vape Refill

AnivaPure T708C3 (1ml) 8428 – Oral Syringe & Vape Refill

$49.00

THC-A: 13.7% | THC: 55.9% | CBD-A: 0.18% | CBD: 0.11% | CBG-A: 0.43% | CBG: 1.68% | CBN: 1.66% | CBC:0.76%

Terpene Profile: Alpha – Pinene: 0.14% | Beta – Pinene: 0.34% | Limonene: 0.55% | Myrcene: 0.25% | Ocimene: 0% | Linalool: 0.33% | Caryophyllene: 0.79% | Humulene: 0.32%

Flower Equivalence: 3.04g

Product: Oral Syringe, Vape Refill
Strain: sativa
Size: 1 mL syringe
Grower: Theraplant