AnivaPure T750C3 (1ml) 6149 – Vape Refill & Oral Syringe

AnivaPure T750C3 (1ml) 6149 – Vape Refill & Oral Syringe

$66.00

THC: 74.54%  |  CBD: 0.34%  |  CBG-A: 0.13%  |  CBG: 1.59%  |  CBG-A: 0.13%  |  CBN: 1.4%  |  CBC: 1.27%

Terpene Profile – Alpha – Pinene: 0.65%  | Beta – Pinene: 0.27% | Limonene: 1.49% |  Myrcene: 0.46% | Ocimene: 0.1% | Linalool: 0%  | Caryophyllene: 0.89% | Humulene: 0.31%

Flower Equivalence: 3.21g

Product: Oral Syringe, Vape Refill
Strain: sativa
Size: 1 mL syringe
Grower: Theraplant