BalinicaPure T698C4 (1ml) 8838 – Vape Refill & Oral Syringe

BalinicaPure T698C4 (1ml) 8838 – Vape Refill & Oral Syringe

$53.00

THC-A: 6.69% |  THC-V: 0.57%  |  THC: 68.4%  |  CBD-A: 0.13%  |  CBD: 0.25%  |  CBG-A: 0.61%  |  CBG: 1.64%  | CBN: 1.40%  |  CBC: 0.98%

Terpene Profile: Alpha – Pinene: 0.57%  |  Beta – Pinene: 0.25%  |  Limonene: 0.22%  |  Myrcene: 1.20%  |  Ocimene: 0.16%  |  Linalool: 0.24%  |  Caryophyllene: 1.01%  |  Humulene: 0.17%

*Removes 3.0 g from monthly allotment*

Product: Oral Syringe, Vape Refill
Strain: Indica
Size: 1 mL syringe
Grower: Theraplant