BiscayPure T692C5 (1ml) 7541 – Vape Refill & Oral Syringe

BiscayPure T692C5 (1ml) 7541 – Vape Refill & Oral Syringe

$51.00

THC-A: 16.6% | THC-V: 0.48% | THC: 53.9% | CBD-A: 0.19% | CBD: 0.3% | CBG-A: 0.78% | CBG: 1.29% | CBN: 1.45% | CBC: 1.25% |

Terpene Profile – Alpha – Pinene: 0% | Beta – Pinene: 0% | Limonene: 0.66% | Myrcene: 0.67% | Ocimene: 0% | Linalool: 0.26% | Caryophyllene: 0.63% | Humulene: 0.22%

Flower Equivalence: 2.99g

Product: Oral Syringe, Vape Refill
Strain: sativa
Size: 1 mL syringe
Grower: Theraplant