Blue Pure T350 Vpen 6543 – Vape Cartridge

Blue Pure T350 Vpen 6543 – Vape Cartridge

$53.00

THC-A: 1.7mg | THC: 345.0mg | CBD: 1.45mg | CBG-A: 1.00mg | CBG: 6.40mg | CBN: 0.85mg | CBC: 2.95mg

Terpene Profile – Alpha – Pinene: 2.54% | Beta – Pinene: 1.12% | Limonene: 1.03% | Myrcene: 0% | Ocimene: 0% | Linalool: 0.78% | Caryophyllene: 0% | Humulene: 0.73% | D-3 Carene: 0.24% | Nerolidol: 0.28% | Guaiol: 0.15% | Beta – Bisabolol: 0.41%

Flower Equivalency: 1.39g

Product: Vape Cartridges
Strain: hybrid
Size: 0.5g
Grower: Curaleaf