Blue Pure T350 Vpen 7442 – Vape Cartridge

Blue Pure T350 Vpen 7442 – Vape Cartridge

$53.00

THC: 364 mg/ml | CBG-A: 1.1 mg/ml | CBG: 1.05 mg/ml | CBN: 6.65 mg/ml | CBC: 0.7 mg/ml

Terpene Profile – Alpha – Pinene: 0.87% | Beta – Pinene: 0.4% | Limonene: 0.5% | Myrcene: 0.99% | Ocimene: 0% | Linalool: 0.57% | Caryophyllene: 1.82% | Humulene: 0.6%

Flower Equivalence: 1.48g

Product: Vape Cartridges
Strain: hybrid
Size: 0.5g
Grower: Curaleaf