Byrdolan T26 5490 – Second Cut Flower

Byrdolan T26 5490 – Second Cut Flower

$28.00

THC-A: 25.7%  |  THC: 0.26%  |  CBG-A: 0.18%  |

Terpene Profile – Alpha – Pinene: 0%  | Beta – Pinene: 0% | Limonene: 0.65%  | Myrcene: 0.21% | Ocimene: 0% | Linalool: 0.08%  | Caryophyllene: 0.27% | Humulene: 0.07%

Product: Second Cut
Strain: hybrid
Size: 3.5g
Grower: CT Pharmaceutical Solutions (CPS)