ChurlivaPure T350C1 8500 – Vape Cartridge

ChurlivaPure T350C1 8500 – Vape Cartridge

$30.00

THC-A: 6.08% | THC: 67.9% | CBD: 0.23% | CBG: 2.11% | CBG-A: 0.46%  |  CBN: 1.69%  |  CBC: 0.79%  |  THC-V: 0.46%

Terpene Profile – Alpha – Pinene: 0.68% | Beta – Pinene: 0.20% | Limonene: 0.63% | Myrcene: 0.59% | Ocimene: 0% | Linalool: 0.28% | Caryophyllene: 1.89% | Humulene: 0.25%

Flower Equivalency: 1.51g

Product: Slim Vape
Strain: sativa
Size: 0.47 g (1 Vape Cartridge)
Grower: Theraplant