Citrivex T29 7350 – Flower

Citrivex T29 7350 – Flower

$35.00

THC-A: 28.32% | THC: 0.19% | CBG-A: 0.68%

Terpene Profile – Alpha – Pinene: 0% | Beta – Pinene: 0% | Limonene: 0.5% | Myrcene: 0% | Ocimene: 0% | Linalool: 0.14% | Caryophyllene: 0.63% | Humulene: 0.19%

Product: Flowers
Strain: hybrid
Size: 3.5g
Grower: CT Pharmaceutical Solutions (CPS)