Citron Pure T200 6595 – Slim Vape

Citron Pure T200 6595 – Slim Vape

$35.00

Levels Per Slim: THC: 260.73mg | CBG: 4.56 mg

Terpene Profile – Alpha – Pinene: 0.19% | Beta – Pinene: 0.31% | Limonene: 2.59% | Myrcene: 0.87% | Ocimene: 0% | Linalool: 1.16% | Caryophyllene: 1.95% | Humulene: 0.49%

Flower Equivalence: 1.04g

Product: Slim Vape
Strain: sativa
Size: 0.3g
Grower: Curaleaf