Citron T90% TD Vpen 8581 – Vape Cartridge

Citron T90% TD Vpen 8581 – Vape Cartridge

$58.00

THC: 89.82% | CBD: 1.90% | CBG: 2.45% | CBN: 0% | CBC: 2.06%

Terpene Profile: Alpha – Pinene: 0% | Beta – Pinene: 0% | Limonene: 1.12% | Myrcene: 1.01% | Ocimene: 0% | Linalool: 0.28% | Caryophyllene: 1.53% | Humulene: 0.28% | Camphene: 0% | Terpinolene: 0% | Nerolidol: 0% | Guaiol: 0% | A-Bisabolol: 0%

Flower Equivalence: 1.80g

Product: Vape Cartridges
Strain: sativa
Size: 0.5g
Grower: Curaleaf