Citron T93% TD Vpen 8533 – Vape Cartridge

Citron T93% TD Vpen 8533 – Vape Cartridge

$58.00

THC: 92.8% | CBD: 0.19% | CBG: 2.45% | CBN: 0.29% | CBC: 1.46%

Terpene Profile: Alpha – Pinene: 0% | Beta – Pinene: 0.13% | Limonene: 0.78% | Myrcene: 0.39% | Ocimene: 0% | Linalool: 0.28% | Caryophyllene: 0.33% | Humulene: 0.12% | Camphene: 0.02% | Terpinolene: 0.02% | Nerolidol: 0.01% | Guaiol: 0.03% | A-Bisabolol: 0.09%

Flower Equivalence: 1.87g

Product: Vape Cartridges
Strain: sativa
Size: 0.5g
Grower: Curaleaf