DaybridPure T733C5 (1ml) 8468 – Vape Refill & Oral Syringe

DaybridPure T733C5 (1ml) 8468 – Vape Refill & Oral Syringe

$53.00

THC-A: 3.46%  |  THC-V: 0.59%  |  THC: 69.1%  |  CBD-A: 0.11%  |  CBD: 0.38%  |  CBG-A: 0.33%  |  CBG: 2.05%  | CBN: 2.08%  |  CBC: 1.21%

Terpene Profile: Alpha – Pinene: 0%  |  Beta – Pinene: 0%  |  Limonene: 0.32%  |  Myrcene: 0.35%  |  Ocimene: 0.26%  |  Linalool: 0.41%  |  Caryophyllene: 0.90%  |  Humulene: 0.34%

*Removes 3.20 g from monthly allotment*

Product: Oral Syringe, Vape Refill
Strain: Hybrid
Size: 1 mL syringe
Grower: Theraplant