Detonex T27 7352 – Second Cut Flower

Detonex T27 7352 – Second Cut Flower

$28.00

THC-A: 26.04% | THC: 0.8% | CBG-A: 0.83%

Terpene Profile – Alpha – Pinene: 0.68% | Beta – Pinene: 0.97% | Limonene: 0.32% | Myrcene: 1.21% | Ocimene: 0.32% | Linalool: 0.3% | Caryophyllene: 0.42% | Humulene: 0% | A- Terpinene: 0.6%

Product: Second Cut
Strain: sativa
Size: 3.5g
Grower: CT Pharmaceutical Solutions (CPS)