Detonex T340 Peak 9533 – Slim Vape

Detonex T340 Peak 9533 – Slim Vape

$41.00

THC: 67.94%  |  CBG-A: 1.01%   |  CBN: 0.57%  |  CBC: 2.27%

Terpene Profile: Alpha – Pinene: 0%  |  Beta – Pinene: 0%  |  Limonene: 0.26%  |  Myrcene: 0%  |  Ocimene: 0%  |  Linalool: 0%  |  Caryophyllene: 1.30%  |  Humulene: 0.56%  |  Trans-Nerolidol: 0.48%  |  Guaiol: 0.60%  |  A-Bisabolol: 0.79%

*Removes 1.36 g from monthly allotment*

Product: Slim Vape
Strain: Sativa
Size: 0.5g
Grower: CT Pharmaceutical Solutions (CPS)