ElioracaPure T200C1 6670 – Slim Vape

ElioracaPure T200C1 6670 – Slim Vape

$26.00

THC-V: 0.62%  |  THC: 75.9%  |  CBD: 0.24%  |  CBG: 1.15%  |  CBN: 1.74%  |  CBC: 1.05%  |  

Terpene Profile – Alpha – Pinene: 0%  | Beta – Pinene: 0% | Limonene: 0.46% |  Myrcene: 0.25% | Ocimene: 0% | Linalool: 0.59%  | Caryophyllene: 1.65% | Humulene: 0.68%

Flower Equivalence: 0.85g

Product: Slim Vape
Strain: hybrid
Size: 1 Slim
Grower: Theraplant