ElioracaPure T732C21 (1ml) 8091 – Vape Refill & Oral Syringe

ElioracaPure T732C21 (1ml) 8091 – Vape Refill & Oral Syringe

$53.00

THC-A:  | THC: |  CBD-A: | CBD:  | CBG-A: | CBG: 2.75%  | CBN: | CBC: 0.45%

Terpene Profile: Alpha – Pinene: 0%  | Beta – Pinene: 0% | Limonene: 0.72%  | Myrcene: 0.24% | Ocimene: 0% | Linalool: 0.68%  | Caryophyllene: 0.99% | Humulene: 0.47%

Flower Equivalence: 3.26g

Product: Oral Syringe, Vape Refill
Strain: hybrid
Size: 1 mL syringe
Grower: Theraplant