Fioraden C T27 7390 – Second Cut Flower

Fioraden C T27 7390 – Second Cut Flower

$28.00

THC-A: 26.9% | THC: 0.26% | CBG-A: 0.6% | CBG: 0.16%

Terpene Profile – Alpha – Pinene: 0.14% | Beta – Pinene: 0% | Limonene: 0% | Myrcene: 0.42% | Ocimene: 0% | Linalool: 0% | Caryophyllene: 0.15% | Humulene: 0%

Product: Second Cut
Strain: indica
Size: 3.5g
Grower: CT Pharmaceutical Solutions (CPS)