Fioraden C T30 8333 – Second Cut Flower

Fioraden C T30 8333 – Second Cut Flower

$28.00

THC-A: 30.11% | THC: | CBD-A: | CBD: | CBG-A: 1.05% | CBG: | CBN: | CBC:

Terpene Profile – Alpha – Pinene: 0.18% | Beta – Pinene: 0% | Limonene: 0.22% | Myrcene: 0.85% | Ocimene: 0.21% | Linalool: 0.12% | Caryophyllene: 0.16% | Humulene: 0%

Product: Second Cut, Flowers
Strain: indica
Size: 3.5g
Grower: CT Pharmaceutical Solutions (CPS)