Fioraden D Pure T347 5503 – Vape Cartridge

Fioraden D Pure T347 5503 – Vape Cartridge

$45.00

THC-A: 23.7%  |  THC: 45.58%  |  CBG-A: 1.86%  |  CBC: 0.39%

Terpene Profile – Alpha – Pinene: 0.17%  | Beta – Pinene: 0.2% | Limonene: 0.12%  | Myrcene: 0.4% | Ocimene: 0% | Linalool: 0.12%  | Caryophyllene: 1.47% | Humulene: 1.28%  |  Terpinolene: 2.44%  |  Guaiol: 0.27%  |  Bisabolol: 1.55%

Flower Equivalence: 1.39g

Product: Vape Cartridges
Strain: indica
Size: 0.5g
Grower: CT Pharmaceutical Solutions (CPS)