Fioraden D T350 Pure 5485 – Vape Cartridge

Fioraden D T350 Pure 5485 – Vape Cartridge

$47.00

THC-A: 35.42%  |  THC: 31.74%  |  CBG-A: 2.79%  |  CBC: 0.29%

Terpene Profile – Alpha – Pinene: 0.55%  | Beta – Pinene: 0.49% | Limonene: 0.33%  | Myrcene: 0.86% | Ocimene: 0% | Linalool: 1.18%  | Caryophyllene: 6.49% | Humulene: 1.28%  |  Terpinolene: 2.25%  |  Guaiol: 0.24%  |  Bisabolol: 1.08%

Flower Equivalence: 1.4g

Product: Vape Cartridges
Strain: indica
Size: 0.5g
Grower: CT Pharmaceutical Solutions (CPS)