Garnet T90% TD 7967 – Slim Vape

Garnet T90% TD 7967 – Slim Vape

$37.00

THC: 89.87% | CBG: 1.08% | CBC: 1.17%

Terpene Profile – Alpha – Pinene: 0% | Beta – Pinene: 0% | Limonene: 0.28% | Myrcene: 0.22% | Ocimene: 0% | Linalool: 0% | Caryophyllene: 0.84% | Humulene: 0.2% | A-Bisabolol: 0.2%

Flower Equivalence: 1.08g

Product: Slim Vape
Strain: hybrid
Size: 0.3g
Grower: Curaleaf