Hybridol A 421 Pod 7297 – Pax Era

Hybridol A 421 Pod 7297 – Pax Era

$70.00

THC: 84.3% | CBG: 3.44% | CBN: 0.92% | CBC: 1.01%

Terpene Profile – Alpha – Pinene: 0% | Beta – Pinene: 0.08% | Limonene: 0% | Myrcene: 0.23% | Ocimene: 0% | Linalool: 0.49% | Caryophyllene: 1.98% | Humulene: 0.49% | A-Bisabolol: 0.25%

Flower Equivalence: 1.68g

Product: Pax Pod
Strain: hybrid
Size: 0.5g
Grower: Advanced Grow Labs