Hybridol BC 29.74 7243 – Flower

Hybridol BC 29.74 7243 – Flower

$44.00

THC-A: 28.5% | THC: 1.24% | CBG-A: 0.59% | CBC: 0.14%

Terpene Profile – Alpha – Pinene: 0.17% | Beta – Pinene: 0.19% | Limonene: 0% | Myrcene: 0% | Ocimene: 0% | Linalool: 0.28% | Caryophyllene: 0.4% | Humulene: 0.18%

Product: Flowers
Strain: hybrid
Size: 3.5g
Grower: Advanced Grow Labs