Hybridol D Pure Rythm 377 Vpen 8728 – Vape Cartridge

Hybridol D Pure Rythm 377 Vpen 8728 – Vape Cartridge

$44.00

THC: 75.52%  |  CBG: 0.51% 

Terpene Profile: Alpha – Pinene: 0%  |  Beta – Pinene: 0.12%  |  Limonene: 1.22%  |  Myrcene: 0.71%  |  Ocimene: 0%  |  Linalool: 0%  |  Caryophyllene: 5.62%  |  Humulene: 1.32%  |  Aplha – Bisabolol: 1.62%  |  Terpinolene: 0.64%  |  Guaiol: 0.65%

*Removes 1.50g from monthly allotment*

Product: Vape Cartridges
Strain: Hybrid
Size: 0.5g (1 Vape)
Grower: Advanced Grow Labs