Hybridol DE Pure 312 Vpen 7803 – Vape Cartridge

Hybridol DE Pure 312 Vpen 7803 – Vape Cartridge

$38.00

THC: 75.54% | CBG: 2.96% | CBN: 2.08% |

Terpene Profile – Alpha – Pinene: 0.1% | Beta – Pinene: 0.22% | Limonene: 0.32% | Myrcene: 0% | Ocimene: 0.24% | Linalool: 0.26% | Caryophyllene: 1.28% | Humulene: 0.26% | A-Bisabolol: 0.31%

Flower Equivalence: 1.24g

Product: Vape Cartridges
Strain: hybrid
Size: 0.42g (Cartridge)
Grower: Advanced Grow Labs