Hybridol J 225 Vpen 6932 – Vape Cartridge

Hybridol J 225 Vpen 6932 – Vape Cartridge

THC-A: 0.91%  |  THC: 57.9%  |  CBD: 0.12%  |  CBG-A: 0.16%  |  CBG: 1.09%  |  CBN: 0.7%  |  CBC: 1.24%

Terpene Profile – Alpha – Pinene: 0%  | Beta – Pinene: 0% | Limonene: 0.37% |  Myrcene: 0% | Ocimene: 0% | Linalool: 1.09%  | Caryophyllene: 1.03% | Humulene: 0.3%

Flower Equivalence: 0.9g

Product: Vape Cartridges
Strain: hybrid
Size: 0.4g
Grower: Advanced Grow Labs