Hybridol J 25.92 (7g) 7641 – Select Grind Flower

Hybridol J 25.92 (7g) 7641 – Select Grind Flower

$37.00

THC-A: 25.4% | THC: 0.52% | CBG-A: 0.52% | CBG: 0.18%

Terpene Profile – Alpha – Pinene: 0% | Beta – Pinene: 0% | Limonene: 0.29% | Myrcene: 0% | Ocimene: 0% | Linalool: 0.5% | Caryophyllene: 0.54% | Humulene: 0.16%

Product: Select Grind
Strain: hybrid
Size: 7g
Grower: Advanced Grow Labs