Hybridol J 26.09 (4pk) 7744 – Pre-Rolls

Hybridol J 26.09 (4pk) 7744 – Pre-Rolls

$24.00

THC-A: 25.5% | THC: 0.59% | CBG-A: 0.94% | CBG: 0.17%

Terpene Profile – Alpha – Pinene: 0% | Beta – Pinene: 0% | Limonene: 0.19% | Myrcene: 0% | Ocimene: 0% | Linalool: 0.29% | Caryophyllene: 0.41% | Humulene: 0.13%

Product: Pre-Rolls
Strain: hybrid
Size: 1.8g, 1pk (4 pre-rolls)
Grower: Advanced Grow Labs