Hybridol J 28.35 5793 – Flower

Hybridol J 28.35 5793 – Flower

$44.00

THC-A: 27.7%  |  THC: 0.65%  |  CBG-A: 0.57%  |  CBG: 0.21%

Terpene Profile – Alpha – Pinene: 0%  | Beta – Pinene: 0% | Limonene: 0.23%  | Myrcene: 0% | Ocimene: 0% | Linalool: 0.27%  | Caryophyllene: 0.24% | Humulene: 0%

Product: Flowers
Strain: hybrid
Size: 3.5g
Grower: Advanced Grow Labs