Hybridol T 29.12 7280 – Flower

Hybridol T 29.12 7280 – Flower

$42.00

THC-A: 28.47% | THC: 0.65% | CBG-A: 1.39%

Terpene Profile – Alpha – Pinene: 0% | Beta – Pinene: 0% | Limonene: 0.48% | Myrcene: 0.37% | Ocimene: 0% | Linalool: 0.3% | Caryophyllene: 0.78% | Humulene: 0.17%

Product: Flowers
Strain: hybrid
Size: 3.5g
Grower: Advanced Grow Labs