Hybridol X 24.15 5931 – Flower

Hybridol X 24.15 5931 – Flower

$39.00

THC-A: 23.8%  |  THC: 0.35%  |  CBG-A: 0.49%  |

Terpene Profile – Alpha – Pinene: 0%  | Beta – Pinene: 0% | Limonene: 0.28%  | Myrcene: 0% | Ocimene: 0% | Linalool: 0.16%  | Caryophyllene: 0.47% | Humulene: 0.14%

Product: Flowers
Strain: hybrid
Size: 3.5g
Grower: Advanced Grow Labs