Hyrbidol Select Blend 290 Vpen 8213 – Vape Cartridge

Hyrbidol Select Blend 290 Vpen 8213 – Vape Cartridge

$26.00

THC: 69.24% | CBG: 1.37% | CBN: 1.75% | CBC: 6.5%

Terpene Profile – Alpha – Pinene: 0.12% | Beta – Pinene: 0.18% | Limonene: 0.82% | Myrcene: 0.47% | Ocimene: 0% | Linalool: 1.01% | Caryophyllene: 2.97% | Humulene: 0.56% | A-Bisabolol: 0.13%

Flower Equivalence: 1.16g

Product: Vape Cartridges
Strain: hybrid
Size: 0.42g (Cartridge)
Grower: Advanced Grow Labs