Indicol B Pure Oil T747 (1ml) 9159 – Vape Refill, Oral Syringe & Concentrate

Indicol B Pure Oil T747 (1ml) 9159 – Vape Refill, Oral Syringe & Concentrate

$70.00

THC: 71.85% | CBG: 0.34% |  CBC: 1.07%

Terpene Profile – Alpha – Pinene: 0% | Beta – Pinene: 0% | Limonene: 0.74% | Myrcene: 0.74% | Ocimene: 0% | Linalool: 0.65% | Caryophyllene: 2.92% | Humulene: 0.70% | A-Bisabolol: 0.28%  |  Trans-Nerolidol: 0.24%

Flower Equivalence:2.98g

Product: Oral Syringe, Vape Refill, Concentrates
Strain: Indica
Size: 1 mL syringe
Grower: Advanced Grow Labs