Indicol C Pure 408 Pax Era 8711

Indicol C Pure 408 Pax Era 8711

$61.00

THC: 81.66% | CBG: 1.55%

Terpene Profile – Alpha – Pinene: 0.16% | Beta – Pinene: 0.29% | Limonene: 1.32% | Myrcene: 0.85% | Ocimene: 0% | Linalool: 1.35% | Caryophyllene: 2.35% | Humulene: 0.43% | Terpinolene: 0.47%

Flower Equivalence: 1.63g

Product: Pax Pod
Strain: Indica
Size: 0.5g
Grower: Advanced Grow Labs