Jade Pure T200 7405 – Slim Vape

Jade Pure T200 7405 – Slim Vape

$35.00

Levels Per Slim: THC: 235 mg | CBD: 0.84 mg | CBG: 5.16 mg | CBN: 0.39 mg | CBC: 2.31 mg

Terpene Profile – Alpha – Pinene: 0% | Beta – Pinene: 0.23% | Limonene: 0.54% | Myrcene: 0.38% | Ocimene: 0.49% | Linalool: 0.47% | Caryophyllene: 2.52% | Humulene: 0.42% | Terpinolene: 3.38% | Bisabolol: 0.56%

Flower Equivalence: 0.94g

Product: Slim Vape
Strain: hybrid
Size: 0.3g
Grower: Curaleaf