Jade Pure T350 Vpen 6604 – Vape Cartridge

Jade Pure T350 Vpen 6604 – Vape Cartridge

$53.00

Levels Per Cartridge: THC: 392 mg | CBD: 1.4 mg | CBG: 8.6 mg | CBN: 0.65 mg | CBC: 3.85 mg

Terpene Profile – Alpha – Pinene: 0% | Beta – Pinene: 0.23% | Limonene: 0.54% | Myrcene: 0.38% | Ocimene: 0.49% | Linalool: 0.47% | Caryophyllene: 2.52% | Humulene: 0.42% | Terpinolene: 3.38% | Bisabolol: 0.56%

Flower Equivalence: 1.57g

Product: Vape Cartridges
Strain: hybrid
Size: 0.5g
Grower: Curaleaf