Jazrica T200C1 8020 – Slim Vape

Jazrica T200C1 8020 – Slim Vape

$23.00

THC: 80.9% | CBD: 0.51% | CBG: 1.45% | CBN: 1.53% | CBC: 1.04%

Terpene Profile – Alpha – Pinene: 0.85% | Beta – Pinene: 0.56% | Limonene: 0.79% | Myrcene: 1.5% | Ocimene: 0% | Linalool: 0% | Caryophyllene: 0.59% | Humulene: 0%

Flower Equivalence: 0.85g

Product: Slim Vape
Strain: indica
Size: 1 Slim
Grower: Theraplant