JehanosePure T693C2 (1ml) 9340 – Vape Refill & Oral Syringe

JehanosePure T693C2 (1ml) 9340 – Vape Refill & Oral Syringe

$53.00

THC-A: 1.15%  |  THC-V: 0.44%  |  THC: 70.1% |  CBD: 0.23%  |  CBG-A: 0.41%  |  CBG: 3.42%  | CBN: 1.27%  |  CBC: 1.92%

Terpene Profile: Alpha – Pinene: 0%  |  Beta – Pinene: 0%  |  Limonene: 0.74%  |  Myrcene: 0.99%  |  Ocimene: 0%  |  Linalool: 0.89%  |  Caryophyllene: 0.81%  |  Humulene: 0.41%

*Removes 3.07 g from monthly allotment*

Product: Oral Syringe, Vape Refill
Strain: Indica
Size: 1 mL syringe
Grower: Theraplant