Lexikan Pure T345 Vpen 7851 – Vape Cartridge

Lexikan Pure T345 Vpen 7851 – Vape Cartridge

$41.00

THC: 68.95% | CBG: 0.77% | CBC: 0.89%

Terpene Profile – Alpha – Pinene: 0% | Beta – Pinene: 0% | Limonene: 0.11% | Myrcene: 0% | Ocimene: 0% | Linalool: 0.69% | Caryophyllene: 1.72% | Humulene: 0.61% | Terpinolene: 0.16% | Trans-Nerolidol: 0.11% | Guaiol: 0.39%

Flower Equivalence: 1.38g

Product: Vape Cartridges
Strain: sativa
Size: 0.5g
Grower: CT Pharmaceutical Solutions (CPS)