Lexikan Pure T371 Vpen 8359 – Vape Cartridge

Lexikan Pure T371 Vpen 8359 – Vape Cartridge

$41.00

THC: 74.20% | CBG: 1.27%

Terpene Profile – Alpha – Pinene: 0% | Beta – Pinene: 0% | Limonene: 0.51% | Myrcene: 0% | Ocimene: 0% | Linalool: 1.39% | Caryophyllene: 1.81 % | Humulene: 0.73% | Guaiol: 0.37%

Flower Equivalence: 1.48g

Product: Vape Cartridges
Strain: sativa
Size: 0.5g
Grower: CT Pharmaceutical Solutions (CPS)