Lunaven Pure T368 Vpen 7868 – Vape Cartridge

Lunaven Pure T368 Vpen 7868 – Vape Cartridge

$41.00

THC: 73.68% | CBG: 0.84% | CBC: 0.58%

Terpene Profile – Alpha – Pinene: 0% | Beta – Pinene: 0% | Limonene: 0.36% | Myrcene: 0.12% | Ocimene: 0% | Linalool: 0.48% | Caryophyllene: 1.47% | Humulene: 0.37% | A-Bisabolol: 0.32% | Terpinolene: 0.1%

Flower Equivalence: 1.47g

Product: Vape Cartridges
Strain: indica
Size: 0.5g
Grower: CT Pharmaceutical Solutions (CPS)