Natybrid T28 7103 – Pre-Rolls

Natybrid T28 7103 – Pre-Rolls

$21.00

THC-A: 27.8% | THC: 0.58% | CBG-A: 0.45% | CBC: 0.13%

Terpene Profile – Alpha – Pinene: 0% | Beta – Pinene: 0% | Limonene: 0.16% | Myrcene: 0.47% | Ocimene: 0% | Linalool: 0% | Caryophyllene: 0% | Humulene: 0%

Product: Pre-Rolls
Strain: hybrid
Size: 1 pk (3 pre-rolls), 2.1g
Grower: Theraplant