Perraden T25 7380 – Second Cut Flower

Perraden T25 7380 – Second Cut Flower

$28.00

THC-A: 24.83% | THC: 0.24% | CBG-A: 0.68% | CBN: 0.14%

Terpene Profile – Alpha – Pinene: 0% | Beta – Pinene: 0% | Limonene: 0.41% | Myrcene: 0.1% | Ocimene: 0% | Linalool: 0.11% | Caryophyllene: 0.44% | Humulene: 0% | Trans-Nerolidol: 0.13%

Product: Second Cut
Strain: hybrid
Size: 3.5g
Grower: CT Pharmaceutical Solutions (CPS)