Purpalex T29 7824 – Pre-Rolls

Purpalex T29 7824 – Pre-Rolls

$24.00

THC-A: 28.6% | THC: 0.26% | CBG-A: 0.93% | CBG: 0.12%

Terpene Profile – Alpha – Pinene: 0% | Beta – Pinene: 0% | Limonene: 0.31% | Myrcene: 0.11% | Ocimene: 0% | Linalool: 0.27% | Caryophyllene: 0.32% | Humulene: 0.13%

Product: Pre-Rolls
Strain: indica
Size: 1 pk (3 pre-rolls), 2.1g
Grower: CT Pharmaceutical Solutions (CPS)