Purple T88 TD Vpen 7938 – Vape Cartridge

Purple T88 TD Vpen 7938 – Vape Cartridge

$58.00

THC: 88.13% | CBG: 0.38%

Terpene Profile – Alpha – Pinene: 0% | Beta – Pinene: 0% | Limonene: 0.36% | Myrcene: 0.2% | Ocimene: 0% | Linalool: 0.35% | Caryophyllene: 1.19% | Humulene: 0.3% | Trans-Nerolidol: 0.13% | Guaiol: 0.3% | A-Bisabolol: 0.33%

Flower Equivalence: 1.76g

Product: Vape Cartridges
Strain: hybrid
Size: 0.5g
Grower: Curaleaf